Een sterk netwerk van clubs

FedOS

Federatie Onafhankelijke Senioren

Federatie Onafhankelijke Senioren (FedOS)

Wat is FedOS?

FedOS Clubs bestaat uit een sterk netwerk van clubs verspreid over Vlaanderen en Brussel. Dit netwerk bestaat uit groepen van 50-plussers die zich op vrijwillige basis in hun vrije tijd verenigen vanuit een nood of behoefte. Het zijn personen die zelf activiteiten organiseren en/of deelnemen aan bestaande sociaal-culturele activiteiten uit de publieke non-profit sector. Ze kiezen er uitdrukkelijk voor om dit te doen wars van elke politieke, religieuze en/of filosofische overtuiging. Hun streefdoel is bevordering en promotie van de sociale en culturele participatie van 50-plussers in onze samenleving. Ze organiseren zich geheel op eigen wijze en bewaken hun autonomie. Ter versterking van hun werking zoeken ze aansluiting bij een erkende koepel. FedOS clubwerking is het pérfecte antwoord op hun vraag naar ondersteuning.

We onderscheiden drie soorten clubs:

1. De vriendenclubs: dit zijn groepen waar sociaal contact, ontmoeting en gezelligheid centraal staan; dit in de eigen buurt, wijk of gemeente. Daarnaast organiseren ze een brede waaier aan activiteiten zoals: etentjes, koffietafels, wandelingen, fietstochten, uitstappen, culturele bezoeken, lezingen, …
2. De themaclubs: Gemeenschappelijke interesses zijn bij een themaclub dé reden waarom ze samen komen; afstanden zijn hier onbelangrijk. De thema’s zijn zeer divers: muziek, zang, dans, schilderen, beeldhouwen, wandelen, fietsen, nordic walking, informatica, digitaliteit, scrabble, bridge, …
3. De bedrijvenclubs: oud-collega’s die elkaar na hun actieve loopbaan blijven ontmoeten. Hun werking is vaak een mix tussen een vriendenclub en een themaclub.

FedOS Clubs ondersteunt bestaande clubs, start nieuwe clubs op en ondersteunt mensen die zelf met een initiatief willen starten. FedOS neemt zijn rol als ondersteuner ter harte door de club bij te staan met raad en daad zowel op inhoudelijk, administratief als wettelijk vlak. Daarnaast hebben we ook een regionale en provinciale werking uitgebouwd. Door de krachten te bundelen versterken we elkaars werking en aanbod.

FedOS clubs geeft jouw club hét duwtje in de rug:

• Een erkende koepelorganisatie, nodig voor het openen van een bankrekening én erkenning door steden en gemeentes
• Een netwerk van clubs in Vlaanderen en Brussel
• Begeleiding en coaching door een professioneel educatief team op vraag en op maat van de club
• Belangenbehartiging in diverse overlegorganen op alle niveaus
• Juridische ondersteuning als vzw of feitelijke vereniging
• Administratieve ondersteuning op clubniveau
• Een sluitend verzekeringsaanbod
• Een waaier aan nationale, provinciale en regionale activiteiten
• Nationale en provinciale informatie, communicatie en publicaties
• De mogelijkheid om op een voordelige manier digitale lessen te organiseren op seniorenmaat
• Een horizontale werking waardoor de clubleden ook aan de andere instrumenten van CULTUURVUUR kunnen deelnemen

Voorkom dat de vlam uitdooft én draai jouw culturele leven weer op een hogere stand!

Cultuurvuur verbindt jou met mensen die hét vuur ook voelen branden!

Blijf je graag op de hoogte, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief!

11 + 1 =

CULTUURVUUR gaat u niet spammen. Daar houden wij ook niet van. Maar we houden u wel op de hoogte van alle leuke evenementen en uitstappen.